CALL CENTAR +387 35 702 066 

KONTAKT


Apoteka Centar: +387 (0)35 703 909

Apoteka kod Bolnice: +387 (0)35 702 066

Apoteka u Donjoj Orahovici: +387 (0)35 712 483

Apoteka u Gnojnici_ +387 (0)35 575 404

Apoteka u Malešićima: +387 (0)35 796 400

Apoteka u Miričini: +387 (0)35 716 698

Apoteka u Džakulama: +387 (0)35 719 111

APOTEKE

APOTEKA GRAČANICA DEPO LIJEKOVA GORNJA ORAHOVICA

Ulica: Gornja Orahovica bb
Telefon: +387 35 710 333

APOTEKA GRAČANICA DEPO LJIJEKOVA DŽAKULE

Ulica: Džakule bb
Telefon: +387 35 719-111

APOTEKA GRAČANICA DEPO LIJEKOVA MIRIČINA

Ulica: Miričina bb
Telefon: +387 35 716 698

APOTEKA GRAČANICA DEPO LIJEKOVA MALEŠIĆI

Ulica: Malešići bb
Telefon: +387 35 796 400

APOTEKA GRAČANICA - OGRANAK 2 GNOJNICA

Ulica: Gnojnica bb
Telefon: +387 35 575 404

APOTEKA GRAČANICA - OGRANAK D.ORAHOVICA

Ulica: Donja Orahovica bb
Telefon: +387 35 712 483

APOTEKA GRAČANICA OGRANAK 1

Ulica: Patriotske lige bb
Telefon:+387 035 702 066

APOTEKA GRAČANICA

Ulica: Alije Izetbegovića 15
Telefon: +387 35 703 909